RUNS

Япон улсын Finalkonnexion болон Солонгос улсын KIC брендүүдтэй хамтран Монгол Улсад бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нэвтрүүлэх зорилгоор Runs нэрийн брендийг 2019 онд үүсгэн байгуулсан.