Автомашины тэнцүүлэгчийн талаарх мэдээллийг та бүхэндээ хүргэе. Хамгийн эхэнд нь үл хамаарах тэнхлэгтэй машинд байдаг гарны талаар авч үзье. Гарны үүрэг нь дугуйг дээш, доош хөдөлгөөн хийх боломжоор хангадаг. МакФерсон болон дээд, доод гэсэн үндсэн 2 төрөл түүнд бий.

Дугуй хэвийн бус элэгдэх
Донсолгоотой замаар явахад хавирах, түчигнэх чимээг гаргаж болдог.

Дугуй хэвийн бус элэгдэх
Донсолгоотой замаар явахад хавирах, түчигнэх чимээг гаргаж болдог.